Förbundsmöte SFF

Välkommen till förbundsmöte för Svenska Frisksportförbundet, kl. 14.00 söndag 7 juli 2024 i Karlsborg. Svenska Frisksportförbundet drivs av dess medlemmar och förbundsmötet är forumet där alla lokala klubbar och distrikt kan påverka, på lika villkor.

Tillsammans håller vi demokratin levande i Frisksport. Vill du vara med och påverka? På den här sidan kommer information löpande att uppdateras under våren med info om mötet, handlingar och viktiga frågor som kommer att tas upp.

Viktiga hållpunkter:
28 april: Motioner till mötet ska vara inkomna till kansliet. Datumet har passerat.
26 maj: Sista dag att anmäla ombud till mötet.
9 juni: Förbundsmöteshandlingar skickas till anmälda ombud och till klubbar och distrikt. Nu är det läge att ha en träff i lokala klubbar och distrikt för att diskutera frågorna som ska tas upp på mötet och skicka med tankar till ombuden som ska föra er röst under förbundsmötet!
Handlingarna publiceras på den här sidan.

Ombud:
Ombud måste vara medlem i Svenska Frisksportförbundet. Antal ombud som klubbarna får skicka är baserat på dess medlemsantal för verksamhetsåret 2023.

  • Klubb med upp till 200 medlemmar 1 ombud
  • Klubb med 201–500 medlemmar 2 ombud
  • Klubb med 501–1000 medlemmar 3 ombud
  • Klubb med 1001 eller fler medlemmar 4 ombud
  • Varje distrikt får skicka två ombud.
    Observera att antalet ombud skiljer sig från Frisksportens Ungdomsförbunds möte. Läs om det andra mötet här.

Klubbar och distrikt får skicka ombud om de uppfyller kraven enligt stadgarna, det vill säga att de sänt in verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och årsmötesprotokoll senast en månad efter sitt årsmöte. Klubbar ska ha betalat förbundsavgiften för att få skicka ombud till mötet.

Om förbundsmötet:
Förbundsmötet är Svenska Frisksportförbundets högsta beslutande organ och äger rum vartannat år i samband med Frisksportlägret. Frisksportklubbar och -distrikt skickar ombud till mötet enligt bestämmelser i stadgar för att påverka förbundet i stort. Är du intresserad av att delta kan du bli vald till ombud av din klubb eller ditt distrikt. I övrigt kan du påverka genom att skicka en motion till mötet eller genom att delta på mötet  (om du inte är ombud har du inte rösträtt men yttranderätt).

Lär dig mer om förbundsmötet här!

Kontakt:
Frisksportkansliet
kansli@frisksport.se

Arrangör:
Svenska Frisksportförbundet

Plats:
Karlsborg (adress meddelas)

Tidpunkt:
Söndag 7 juli kl 14:00

Ombudsanmälan:
Skickas in till kansli@frisksport.se senast 26 maj. Observera att ombud måste utses av den lokala klubb eller det distrikt hen representerar.

Läs handlingarna

FÅ KOLL PÅ DATUM

Kalendern

Det är alltid något på gång i Frisksport!

Klicka på ett annat intressant evenemang eller gå till kalendern för att se allt som händer den närmaste tiden.

Till Kalendern