Förbundsmöte FUF

Välkommen till förbundsmöte för Frisksportens Ungdomsförbund, kl 10.00 söndag 7 juli 2024 i Karlsborg. Frisksportens Ungdomsförbund drivs av dess medlemmar och förbundsmötet är forumet där alla lokala klubbar och distrikt kan påverka, på lika villkor.

Tillsammans håller vi demokratin levande i Frisksport. Vill du vara med och påverka? På den här sidan kommer information att uppdateras löpande under våren med info om mötet, handlingar och viktiga frågor som kommer att tas upp.

Viktiga hållpunkter:
28 april: Motioner till mötet ska vara inkomna till kansliet. Det går bra att skicka via e-post till kansliet.
26 maj: Sista dag att anmäla ombud till mötet.
9 juni: Förbundsmöteshandlingar skickas till anmälda ombud och till klubbar och distrikt. Nu är det läge att ha en träff i lokala klubbar och distrikt för att diskutera frågorna som ska tas upp på mötet och skicka med tankar till ombuden som ska föra er röst under förbundsmötet!
Handlingarna publiceras på den här sidan.

Ombud:
Ombud måste vara medlem i Frisksportens Ungdomsförbund.
Antal ombud som klubbarna får skicka är baserat på dess medlemsantal för verksamhetsår 2023.

  • Klubb med upp till 50 medlemmar 1 ombud
  • Klubb med 51–100 medlemmar 2 ombud
  • Klubb med 101–300 medlemmar 3 ombud
  • Klubb med 301 eller fler medlemmar 4 ombud
  • Varje distrikt får skicka två ombud.
    Observera att antalet ombud skiljer sig från Svenska Frisksportförbundets möte. Läs om det andra mötet här.

Klubbar och distrikt får skicka ombud om de uppfyller kraven enligt stadgarna, det vill säga att de sänt in verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och årsmötesprotokoll senast en månad efter sitt årsmöte. Klubbar ska ha betalat förbundsavgiften för att få skicka ombud till mötet.

Om förbundsmötet:
Förbundsmötet är Frisksportens Ungdomsförbunds högsta beslutande organ och äger rum vartannat år i samband med Frisksportlägret. Frisksportklubbar och -distrikt skickar ombud till mötet enligt bestämmelser i stadgar för att påverka förbundet i stort. Är du intresserad av att delta kan du bli vald till ombud av din klubb eller ditt distrikt. I övrigt kan du påverka genom att skicka en motion till mötet eller genom att delta på mötet (om du inte är ombud har du inte rösträtt, men som medlem har du yttranderätt).

Lär dig mer om förbundsmötet här!

Kontakt:
Frisksportkansliet
kansli@frisksport.se

Arrangör:
Frisksportens Ungdomsförbund

Plats:
Karlsborg (adress meddelas)

Tidpunkt:
Söndag 7 juli kl 10:00

Ombudsanmälan:
Skickas in till kansli@frisksport.se senast 26 maj. Observera att ombud måste utses av den lokala klubb eller det distrikt hen representerar.

Läs handlingarna

FÅ KOLL PÅ DATUM

Kalendern

Det är alltid något på gång i Frisksport!

Klicka på ett annat intressant evenemang eller gå till kalendern för att se allt som händer den närmaste tiden.

Till Kalendern